Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
11.00
Tapis débutant

10.15
11.15
Appareil débutant

11.15
12.15
(Privé)

11.15
12.15
Tapis sur skype

12.30
13.30
Appareil II

12.30
13.30
Tapis débutant

12.30
13.30
Tapis sur skype
10.00
11.00
Appareil I
10.00
11.00
Appareil débutant

10.00
11.00
Tapis I
10.00
11.00
Appareil I
10.00
11.00
Appareil débutant

10.00
11.00
Tapis débutant
10.00
11.00
Tapis I
11.15
12.15
Appareil I

11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Appareil II

12.30
13.30
Tapis I
11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Tapis I

13.00
14.00
Appareil I
11.15
12.15
Appareil II

11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Appareil I

12.30
13.30
Tapis débutant
11.15
12.15
Appareil II

12.30
13.30
Appareil I

12.30
13.30
Tapis II
11.15
12.15
Appareil débutant
14.00
15.00
Appareil I
18.15
19.15
Appareil I

18.15
19.15
Booty Barre

19.30
20.30
Appareil débutant

19.30
20.30
Tapis I
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
Tapis I

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
Tapis I

19.30
20.30
Tapis débutant
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

Lundi

 • Tapis débutant
  10.00 - 11.00
 • Appareil débutant
  10.15 - 11.15
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Tapis sur skype
  11.15 - 12.15
 • Appareil II
  12.30 - 13.30
 • Tapis débutant
  12.30 - 13.30
 • Tapis sur skype
  12.30 - 13.30
 • Appareil I
  14.00 - 15.00

Mardi

 • Appareil I
  10.00 - 11.00
 • Appareil I
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Appareil II
  12.30 - 13.30
 • Tapis I
  12.30 - 13.30
 • Appareil I
  18.15 - 19.15
 • Booty Barre
  18.15 - 19.15
 • Appareil débutant
  19.30 - 20.30
 • Tapis I
  19.30 - 20.30

Mercredi

 • Appareil débutant
  10.00 - 11.00
 • Tapis I
  10.00 - 11.00
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Tapis I
  12.30 - 13.30
 • Appareil I
  13.00 - 14.00
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • Tapis I
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Jeudi

 • Appareil I
  10.00 - 11.00
 • Appareil II
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Appareil I
  12.30 - 13.30
 • Tapis débutant
  12.30 - 13.30
 • Tapis I
  18.15 - 19.15
 • Tapis débutant
  19.30 - 20.30

Vendredi

 • Appareil débutant
  10.00 - 11.00
 • Tapis débutant
  10.00 - 11.00
 • Appareil II
  11.15 - 12.15
 • Appareil I
  12.30 - 13.30
 • Tapis II
  12.30 - 13.30
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Samedi

 • Tapis I
  10.00 - 11.00
 • Appareil débutant
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
11.00
Tapis débutant
10.00
11.00
Tapis I
10.00
11.00
Tapis débutant
10.00
11.00
Tapis I
11.15
12.15
(Privé)

11.15
12.15
Tapis sur skype

12.30
13.30
Tapis débutant

12.30
13.30
Tapis sur skype
11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Tapis I
11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Tapis I
11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Tapis débutant
12.30
13.30
Tapis II
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
Tapis I

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
Tapis I

19.30
20.30
Tapis débutant
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
19.30
20.30
Tapis I

Lundi

 • Tapis débutant
  10.00 - 11.00
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Tapis sur skype
  11.15 - 12.15
 • Tapis débutant
  12.30 - 13.30
 • Tapis sur skype
  12.30 - 13.30

Mardi

 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Tapis I
  12.30 - 13.30
 • Tapis I
  19.30 - 20.30

Mercredi

 • Tapis I
  10.00 - 11.00
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Tapis I
  12.30 - 13.30
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • Tapis I
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Jeudi

 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Tapis débutant
  12.30 - 13.30
 • Tapis I
  18.15 - 19.15
 • Tapis débutant
  19.30 - 20.30

Vendredi

 • Tapis débutant
  10.00 - 11.00
 • Tapis II
  12.30 - 13.30
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Samedi

 • Tapis I
  10.00 - 11.00
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.15
11.15
Appareil débutant

11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Appareil II
10.00
11.00
Appareil I
10.00
11.00
Appareil débutant
10.00
11.00
Appareil I
10.00
11.00
Appareil débutant
11.15
12.15
Appareil I

11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Appareil II
11.15
12.15
(Privé)
11.15
12.15
Appareil II

11.15
12.15
(Privé)

12.30
13.30
Appareil I
11.15
12.15
Appareil II

12.30
13.30
Appareil I
11.15
12.15
Appareil débutant
13.00
14.00
Appareil I
14.00
15.00
Appareil I
18.15
19.15
Appareil I

19.30
20.30
Appareil débutant
18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

Lundi

 • Appareil débutant
  10.15 - 11.15
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Appareil II
  12.30 - 13.30
 • Appareil I
  14.00 - 15.00

Mardi

 • Appareil I
  10.00 - 11.00
 • Appareil I
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Appareil II
  12.30 - 13.30
 • Appareil I
  18.15 - 19.15
 • Appareil débutant
  19.30 - 20.30

Mercredi

 • Appareil débutant
  10.00 - 11.00
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Appareil I
  13.00 - 14.00
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Jeudi

 • Appareil I
  10.00 - 11.00
 • Appareil II
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Appareil I
  12.30 - 13.30

Vendredi

 • Appareil débutant
  10.00 - 11.00
 • Appareil II
  11.15 - 12.15
 • Appareil I
  12.30 - 13.30
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Samedi

 • Appareil débutant
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
11.15
12.15
(Privé)
11.15
12.15
(Privé)
11.15
12.15
(Privé)
11.15
12.15
(Privé)
18.15
19.15
Booty Barre
18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)
18.15
19.15
(Privé)

18.15
19.15
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

19.30
20.30
(Privé)

Lundi

 • (Privé)
  11.15 - 12.15

Mardi

 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • Booty Barre
  18.15 - 19.15

Mercredi

 • (Privé)
  11.15 - 12.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Jeudi

 • (Privé)
  11.15 - 12.15

Vendredi

 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30

Samedi

 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  18.15 - 19.15
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
 • (Privé)
  19.30 - 20.30
No activités available!